Třída Žabičky

Charakteristika třídy

Ve třídě je zapsaných celkem 24 dětí, a z toho je 7 dětí s odkladem školní docházky. Třída se skládá z 10 dívek a 14 chlapců. Je zde zařazeno 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému je přiřazena pedagogická asistentka. Průměrný věk dětí je 5-6 let.

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, dovednosti a znalosti co nejpřirozenější cestou. Usilujeme o to, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

V tematických celcích se všechny děti seznamují s dětskými básničkami, písničkami, pohybovými hry, s živou i neživou přírodou, společenskými pravidly, s prostředím, ve kterém žijí, využívají různé výtvarné techniky, pracují s neobvyklým materiálem, cvičí s různými pomůckami a využívají spoustu pedagogických pomůcek, např. Methodiko, Klokanův kufr, Klokanovy kapsy. Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenosti a napomáhat dítěti chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Ve třídě se snažíme vytvořit přátelské prostředí, kde každé dítě může vyjádřit svůj názor či přání a  uplatnit své poznatky. Začleňujeme převážně práci ve skupinách, při které se děti učí spolupracovat, pomáhat druhému, rozdělit si povinnosti a zorganizovat si činnosti.

Kontakty

Zdeňka Sklenářová

Asistent pedagoga

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 583 401

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30
  Ráno se scházíme v jedné z barevných tříd, kde si hrajeme a poznáváme kamarády z jiných tříd
 • 7:00
  Odcházíme do Žabičkové třídy, kde pokračujeme v hraní, malování, stavíme z kostek
 • 8:45
  Jdeme ochutnat do jídelny dobrou dopolední svačinu
 • 9:00
  Společně se přivítáme, povídáme si nad obrázky, cvičíme, malujeme, modelujeme, zpíváme písničky, hrajeme nové hry a vypravujeme si pohádky.
 • 9:30
  Jdeme na vycházku za poznáním zajímavých věcí kolem nás, poznáváme okolí MŠ, navštěvujeme výstavy a divadla, na školní zahradě stavíme z písku, vaříme dobroty, jezdíme na koloběžkách, tříkolkách a kolech.
 • 11:55

  Pochutnáváme si v jídelně na obědě po obědě posloucháme pohádky, relaxační hudbu, dokončujeme započatou práci.

 • 14:00

  V jídelně nás čeká odpolední svačina.

 • 15:15
  Přecházíme si hrát ke kamarádům do jiné barevné třídy.
 • 16:30
  Mateřská škola se zamyká a my již doma vypravujeme rodičům zážitky z celého dne v Žabičkové třídě.

Distanční výuka

Žabičky