GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s elektronickou omluvenkou

Více informací

Zásady zpracování osobních údajů

Více informací

Mateřská škola jako správce osobních údajů

Více informací

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Více informací

Vaše práva jako subjektu údajů

Více informací

Jaké údaje škola zpracovává

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

Více informací