GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s elektronickou omluvenkou

Zásady zpracování osobních údajů

Mateřská škola jako správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vaše práva jako subjektu údajů

Jaké údaje škola zpracovává

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů