Zápis do MŠ

Informace o zápise do MŠ

Zápisy pro školní rok 2019/2020 se konají 15. května 2019 v době od 8:00 do 17:00 hodin. 

Zároveň je tento den dnem otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout prostory MŠ.