Zápis do MŠ

Informace o zápise do MŠ

Zápis proběhl 15. 5. 2019

Prezentace ze schůzky pro rodiče nově přijatých dětí dne 20. 6. 2019

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí