Třída Sluníčka

Charakteristika třídy

Vnaší třídě Sluníček je zapsáno 17 nejmladších dětí, 11 dívek a 6 chlapců ve věku 2–3 let. Do třídy je zařazena holčička se speciálními vzdělávacími potřebami, která má k dispozici pedagogickou asistentku. Postupně bude třída doplněna do počtu 22 dětí.

Všechny děti budou navštěvovat MŠ prvním rokem, proto se zaměříme především na adaptaci v novém prostředí. Naším cílem je vytvořit pro děti klidné a bezpečné prostředí. Ve třídě Sluníček jsme všichni kamarádi a budeme se učit chovat k sobě ohleduplně. Rádi si hrajeme, zpíváme a cvičíme.

Při celkovém rozvoji osobnosti využíváme nemalé množství pedagogických pomůcek jako je např. Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, programy v PC zaměřené na rozvoj ICT, didaktické pomůcky k rozvoji logického myšlení, ale i pomůcky vytvořené na základě zkušeností získaných ze seminářů. Do činností zařazujeme prvky logopedické prevence, děti tvoří i z keramické hlíny.

Budeme se snažit vytvářet kladný vztah k prostředí, které děti obklopuje. Zaměříme se především na adaptaci dětí v novém prostředí mateřské školy.  Děti se budou postupně seznamovat s pravidly a režimem třídy. Budeme podporovat rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků. Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte a vytváření kladného vztahu k okolí a přírodě nejen při pobytu venku.

Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl: vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé a šťastné dítě.

Kontakty

Sabina Flajšrová

asistent pedagoga

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 546 470

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30
  Začíná provoz MŠ a všechny děti se scházejí v jedné ze tříd MŠ. Ve které třídě se děti schází, zjistíte podle obrázku na dveřích katru.
 • 7:00
  Přejdeme do naší Sluníčkové třídy, hrajeme si v herních koutcích v prostoru třídy, tvoříme a pracujeme na dané téma, povídáme si spolu a s paní učitelkou.
 • 8:00
  Začínáme uklízet hračky a svoláme se básničkou. Sedneme si do kroužku, přivítáme se, popřejeme si hezký den básničkou a povíme si co nás dnes čeká. Procvičíme si tělo - cvičíme průpravné a zdravotní cviky, hrajeme pohybové hry.
 • 8:30
  Začíná svačina. Následuje hygiena. Hrajeme si a tvoříme na aktuální téma. Pracujeme společně nebo ve skupinkách. 
 • 9:00
  Pokud nemáme naplánovaný nějaký speciální program, jdeme na školní zahradu nebo na vycházku.
 • 11:30

  Těšíme se na oběd. Po hygieně se připravujeme na odpočinek. Na lehátku posloucháme pohádky, ukolébavky nebo relaxační hudbu.

 • 13:50

  Po odpočinku a hygieně nás čeká svačina. Po svačině zase hygiena a potom si hrajeme ve třídě. Když je příznivé počasí, jdeme na zahradu. Těšíme se na mamku a taťku a postupně se rozcházíme domů.

 • 15:15
  Spojujeme se do jiné třídy. O tom, kde nás najdete, informuje kruhový terč na dveřích naší třídy nebo obrázek na dveřích katru.
 • 16:30
  Končí provoz MŠ

Inspirace

Sluníčka