Třída Sluníčka

Charakteristika třídy

V naší třídě Sluníček je zapsáno 24 dětí ve věku 3 – 5 let. Tyto děti mají již rok docházky do mateřské školy za sebou, takže jsou v prostředí MŠ zvyklé a adaptované. Do třídy bude zařazena holčička ze třídy Motýlků se speciálními vzdělávacími potřebami, která má již od loňského roku k dispozici pedagogickou asistentku.

S dětmi navážeme na již získané sociální dovednosti, budeme dále prohlubovat kamarádské vztahy a učit se respektovat jeden druhého.

Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte, vytváření kladného vztahu k okolí a přírodě. Především se pak snažíme vytvořit ve třídě přátelské prostředí a atmosféru, ve které má každé dítě své uplatnění a místo. Po celý rok upevňujeme a dále rozvíjíme již získané schopnosti a dovednosti. Věnujeme se prohlubování kamarádských vztahů a lidských vlastností.

Při celkovém rozvoji osobnosti využíváme nemalé množství pedagogických pomůcek jako je např. Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, robotická včela Bee-Bot, Albi tužka, programy na interaktivní tabuli zaměřené na rozvoj ICT, didaktické pomůcky k rozvoji logického myšlení, ale i pomůcky vytvořené na základě zkušeností získaných ze seminářů. Příležitostně se děti seznamují s anglickým, jazykem, do činností zařazujeme prvky logopedické prevence, děti tvoří i z keramické hlíny.

Dbáme na správný rozvoj dítěte a pohodový pobyt v MŠ, tj. upřímná a otevřená komunikace a vzájemné naslouchání mezi dítětem, učitelkou a rodiči.

Kontakty

Sabina Flajšrová

Školní asistent

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 546 470

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30
  Začíná provoz MŠ a všechny děti se scházejí v jedné ze tříd MŠ. Ve které třídě se děti schází, zjistíte podle obrázku na dveřích katru.
 • 7:00
  Přejdeme do naší Sluníčkové třídy, hrajeme si v herních koutcích v prostoru třídy, tvoříme a pracujeme na dané téma, povídáme si spolu a s paní učitelkou.
 • 8:00
  Začínáme uklízet hračky a svoláme se básničkou. Sedneme si do kroužku, přivítáme se, popřejeme si hezký den básničkou a povíme si co nás dnes čeká. Procvičíme si tělo - cvičíme průpravné a zdravotní cviky, hrajeme pohybové hry.
 • 8:30
  Začíná svačina. Následuje hygiena. Hrajeme si a tvoříme na aktuální téma. Pracujeme společně nebo ve skupinkách. 
 • 9:00
  Pokud nemáme naplánovaný nějaký speciální program, jdeme na školní zahradu nebo na vycházku.
 • 11:20

  Těšíme se na oběd. Po hygieně se připravujeme na odpočinek. Na lehátku posloucháme pohádky, ukolébavky nebo relaxační hudbu.

 • 13:50

  Po odpočinku a hygieně nás čeká svačina. Po svačině zase hygiena a potom si hrajeme ve třídě. Když je příznivé počasí, jdeme na zahradu. Těšíme se na mamku a taťku a postupně se rozcházíme domů.

 • 15:15
  Spojujeme se do jiné třídy. O tom, kde nás najdete, informuje kruhový terč na dveřích naší třídy nebo obrázek na dveřích katru.
 • 16:30
  Končí provoz MŠ

Inspirace

Sluníčka