Třída Motýlci

Charakteristika třídy

V naší třídě Motýlků je zapsáno 24 dětí, 14 dívek a 10 chlapců ve věku 3-5 let. Do třídy je zařazeno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které má k dispozici asistentkou pedagoga.

Děti budou MŠ navštěvovat už druhým rokem. Jen dvě přijdou letos poprvé. Zaměříme se na stmelování kolektivu a začlenění nováčků.  Naším cílem je vytvořit pro děti klidné a bezpečné prostředí. Ve třídě Motýlků jsme všichni kamarádi a budeme se učit chovat k sobě ohleduplně. Rádi si hrajeme, zpíváme a cvičíme, poznáváme vše nové kolem nás.

Při celkovém rozvoji osobnosti využíváme nemalé množství pedagogických pomůcek jako je např. Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, programy v PC zaměřené na rozvoj ICT, didaktické pomůcky k rozvoji logického myšlení, ale i pomůcky vytvořené na základě zkušeností získaných ze seminářů. Do činností zařazujeme prvky logopedické prevence, děti tvoří i z keramické hlíny.

 Seznamujeme se také s prvními anglickými slůvky pomocí jednoduchých anglických písniček a doprovodu piána.

Budeme se snažit vytvářet kladný vztah k prostředí, které děti obklopuje. Děti budou prohlubovat a upevňovat pravidla ve třídě.  Budeme podporovat rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků. Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte a učit se být k sobě ohleduplní. Umět se dělit o hračku a vytvářet kladný vztah k okolí a přírodě nejen při pobytu venku.

Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl: vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé a šťastné dítě.

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 541 899

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30
  Děti se scházejí ve třídě Sluníček nebo Oranžíků
 • 7:00

  Paní učitelka si nás odvede do Motýlkové třídy. Tady si hrajeme, kreslíme, cvičíme a děláme, co máme rádi.

 • 8:30

  Děti se umyjí a společně se ve třídě nasvačí. Následuje čas plný zpívání a objevování nových věcí.

 • 9:00
  Přecházíme do šatny a chystáme se na pobyt venku. Děti si hrají na zahradě nebo jdou na procházku. Po návratu se děti opět převlečou a umyjí.
 • 11:15

  Děti si pochutnají na obědě. Poté si každý (při poslechu pohádky) odpočine na svém lehátku.

 • 13:50

  Děti čeká odpolední svačina a pak hry ve třídě nebo na zahradě MŠ

 • 15:15
  Děti se spojí do jedné třídy MŠ
 • 16:30
  Ukončení provozu MŠ

Inspirace

Motýlci