Třída Motýlci

Charakteristika třídy

V naší třídě Motýlků je zapsáno 24 dětí, 11 chlapců a 13 dívek. Z toho jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému je určen asistent pedagoga. Dvanáct dětí je ve věku 3-4 let a dvanáct dětí ve věku 4-5 let. Děti budou navštěvovat MŠ druhým rokem ve stejné třídě Motýlků. Naším cílem je vytvářet pro děti klidné a bezpečné prostředí. Ve třídě jsme všichni kamarádi a budeme se i nadále chovat k sobě ohleduplně a kamarádsky. Rádi si hrajeme, zpíváme, cvičíme a poznáváme svět kolem nás. Při celkovém rozvoji osobnosti využíváme nemalé množství pedagogických pomůcek jako je např. Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, programy v PC zaměřené na rozvoj ICT, didaktické pomůcky k rozvoji logického myšlení, ale i pomůcky vytvořené na základě zkušeností získaných ze seminářů. Do činností zařazujeme prvky logopedické prevence, děti tvoří i z keramické hlíny. Seznamujeme se i s prvními anglickými slůvky pomocí jednoduchých anglických písniček a doprovodu kytary. Budeme se snažit vytvářet kladný vztah k prostředí, které děti obklopuje. Děti budou upevňovat pravidla a režim třídy. Budeme podporovat rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků. Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte a vytváření kladného vztahu k okolí a přírodě nejen při pobytu venku. Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl:  vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé a šťastné dítě.

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 541 899

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30
  Děti se scházejí ve třídě Sluníček nebo Oranžíků
 • 7:00

  Paní učitelka si nás odvede do Motýlkové třídy. Tady si hrajeme, kreslíme, cvičíme a děláme, co máme rádi.

 • 8:30

  Děti se umyjí a společně se ve třídě nasvačí. Následuje čas plný zpívání a objevování nových věcí.

 • 9:00
  Přecházíme do šatny a chystáme se na pobyt venku. Děti si hrají na zahradě nebo jdou na procházku. Po návratu se děti opět převlečou a umyjí.
 • 11:15

  Děti si pochutnají na obědě. Poté si každý (při poslechu pohádky) odpočine na svém lehátku.

 • 13:50

  Děti čeká odpolední svačina a pak hry ve třídě nebo na zahradě MŠ

 • 15:15
  Děti se spojí do jedné třídy MŠ
 • 16:30
  Ukončení provozu MŠ

Inspirace

Jaro ťuká na vrátka

Motýlci