Třída Včeličky

Charakteristika třídy

Ve Včeličkách  je zapsáno  celkem 22 dětí. Po celý rok se tu bude potkávat   10 chlapců a  12 dívek. Ve třídě jsou  zařazeny 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají  k dispozici pedagogickou asistentku.

 Průměrný věk dětí je 4 - 5 let. Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, dovednosti a znalosti co nejpřirozenější cestou. Usilujeme o to, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě. V tematických celcích se všechny děti seznamují s dětskými básničkami, písničkami, pohybovými hry, s živou i neživou přírodou, společenskými pravidly, s prostředím, ve kterém žijí.  Využívají různé výtvarné techniky, pracují s neobvyklým materiálem, cvičí s různými pomůckami a využívají spoustu moderních pedagogických pomůcek, např. Logicco, Klokanův kufr, Klokanovy kapsy, Robotická včela, Klokanovy kapsy, Albi tužka….

Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenosti a napomáhání dítěti chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Ve třídě se snažíme vytvořit přátelské prostředí, kde každé dítě může vyjádřit svůj názor či přání a  uplatnit své poznatky. Využíváme převážně práci ve skupinách, při které se děti učí spolupracovat, pomáhat druhému, rozdělit si povinnosti a zorganizovat si činnosti. Dbáme na dodržování důležitého trojúhelníku pro správný rozvoj dítěte a pohodový pobyt v MŠ, tj. upřímná a otevřená komunikace a vzájemné naslouchání mezi dítětem, pedagogem a rodiči.

Kontakty

Lucie Návesníková

Asistent pedagoga


mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob.: 730 542 000

Omluvenka

Omluvenka
Nahlášení absence dítěte elektronickým formulářem
Prosím zadejte jméno a příjmení dítěte.
Prosím zadejte vaše jméno a příjmení.
Prosím zadejte váš email.
Prosím popište důvod absence dítěte.
Informace o zpracování osobních údajů

Denní režim

 • 6:30

  Ráno se scházíme v jedné z barevných tříd, kde si hrajeme a poznáváme kamarády z jiných tříd.

 • 7:00

  Paní učitelka si nás odvede do včeličkové třídy a hned se můžeme pustit do hraní, kreslení a toho, co rádi děláme.

 • 8:15

  Když už jsme všichni, sejdeme se v ranním kruhu, kde se společně přivítáme. Sdělíme si nové zážitky a domluvíme se, co budeme celý den dělat.

 • 8:30

  Dobrá svačinka nám dodá sílu do další práce.

 • 8:55
  Po svačině si vyprávíme, stříháme, lepíme a tancujeme. Dovídáme se spoustu nových, zajímavých a užitečných informací.
 • 9:15
  Na vycházky chodíme do přírody, poznáváme okolí školy. Pokud nám přeje počasí, hrajeme si na školní zahradě.
 • 11:25

  Když se blíží poledne, spěcháme na oběd. Samozřejmě nezapomeneme na čisté ruce.

 • 12:00
  Po obědě si odpočineme na lehátku a posloucháme pohádku.
 • 14:05 - 16:30
  Po svačince si hrajeme a dokončujeme to, co jsme nestihli dopoledne. Když přijdou rodiče, rozloučíme se a odcházíme.

Distanční výuka

Včeličky