Pro předškoláky

Kdo je předškolák?

Text připravujeme.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Desatero pro předškoláka

Školní zralost

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV