Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s elektronickou omluvenkou


Organizace Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46, příspěvková organizace Jičín, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním
Osobní údaje zpracováváme v rámci:
  • oprávněného zájmu správce (u dětí s nepovinnou předškolní docházkou): omluvení nepřítomnosti dítěte a to pro tyto účely: zajištění souladu se školním řádem v tomto rozsahu: jméno a příjmení rodiče nebo zákonného zástupce, jméno a příjmení dítěte, email odesílatele, IP adresa odesílatele
  • právní povinnosti správce (u dětí s povinnou předškolní docházkou): omluvení nepřítomnosti dítěte a to pro tyto účely: zajištění souladu se zákonem § 34a odst. 4 školského zákona, v tomto rozsahu: jméno a příjmení rodiče nebo zákonného zástupce, jméno a příjmení dítěte, email odesílatele, IP adresa odesílatele
  • Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu školní docházky dítěte.
Údaje budou zpracovávány automatizovaně, s možností přístupu smluvně zajištěných administrátorů webové stránky: Tomáš Kulhánek, s místem podnikání Rašínova 239, 50781 Lázně Bělohrad, IČ 87764296 a MěÚ Jičín.

Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí.
Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 tel. 493 545 110, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 737 269 884.
Informace o právech subjektu údajů:
  • Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
  • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
  • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají (právo být zapomenut)
  • Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů