Prožitkový workshop

Dne 14.11.2018 v odpoledních hodinách bylo v MŠ U Kina nezvykle rušno. Paní učitelky připravily pro rodiče a děti prožitkový workshop plný zábavných úkolů.

Prostory MŠ se otevřely všem, kteří měli zájem a chtěli si přijít vyzkoušet, co všechno ve školce děláme. Pro rodiče a děti byly připraveny úkoly z pomůcky Klokanův kufr, která vychází z knihy Diagnostika dítěte předškolního věku od Jiřiny Bednářové. Často se nás rodiče ptají, co všechno a v jakém věku by dítě mělo umět a jak správně podpořit zájem dítěte k získávání nových dovedností a rozšiřování aktivní slovní zásoby. A právě toto odpoledne jim dalo na mnohé otázky odpověď. Úkoly byly sestaveny posloupně od nejjednodušších ke složitějším. Mladší věková skupina plnila úkoly očíslované 1 – 10 a starší věková skupina 11 – 22. Záleželo však na dětech, kam při plnění úkolů dojdou podle svých schopností. Zábavnou a hravou formou si všichni vyzkoušeli úkoly z hrubé motoriky (proskakování obručemi a provlékání těla obručí), jemné motoriky (vkládání kolíčků do barevných otvorů a navlékání dřevěných korálků na tyčky). Poté zde byly úkoly na skládání obrázků z několika dílů, rozšiřování slovní zásoby, rozlišování protikladů, prostorové orientace, stupňování přídavných jmen, rytmizace. Mezi obtížnější patřily úkoly na rozvoj fonematického sluchu, určování první a poslední hlásky ve slově, na procvičení sluchové paměti při převyprávění příběhu, zrakovou diferenciaci při hledání a řazení stejných obrázků, nadřazené pojmy a dějovou posloupnost, skládání obrázků podle časové osy. Pro rodiče i děti bylo zajímavým úkolem procvičování postřehu na interaktivní tabuli.

Celým odpolednem se nesla tvůrčí nálada a z přítomných tváří rodičů a dětí byla zřejmá spokojenost s průběhem celého odpoledne.

Poděkování patří rodičům za jejich účast a všem, kteří se podíleli na realizaci workshopu.