Sběrový den

VŽDY PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI   

Rodiče, spolu se svými dětmi přineste do MŠ starý papír. Učíme tím společně děti ekologii a za nasbíraný papír získáme finance pro naše děti.

Balíčky papíru/ tříděného novinového / pevně svázané provázkem odevzdávejte

do prostoru k zadnímu vchodu MŠ. Ve třídě, kam dochází vaše dítě, nahlaste počet Kg.

Kontakt na Technické služby Jičín: 493 544 746